Björndal Psykologi AB

Psykologisk behandling / terapi

Vi hjälps åt att förbättra ditt mående

Har du hamnat på en plats i livet där du inte önskar vara, eller fastnat i ett mönster som du inte lyckas ta dig ur på egen hand? Behöver du hjälp att förstå vad det är du besväras av, att hitta samband mellan dina känslor, tankar och tidigare erfarenheter?

Jag heter Jenny Björndal och är legitimerad psykolog. Jag tar emot vuxna för psykologisk behandling / terapi vid en privat psykologmottagning på Södermalm, och genom videobesök. Behandling erbjuds på svenska och engelska. 

Vad kan vi arbeta med?

Områden som kan vara aktuella att arbeta med är exempelvis ångest, nedstämdhet, svag självkänsla, sorg, stress och utmaningar i relationer.

Hur går det till?

Vi inleder med ett eller några besök där vi ringar in de områden som du besväras av och formulerar ett fokus för vårt fortsatta arbete. Det är viktigt att du känner dig trygg med mig som behandlare och med den metod vi använder.

Besökens längd och frekvens kommer vi överens om utifrån dina behov och önskemål. Det inledande besöket tar vanligtvis 2 timmar och ett vanligt upplägg för återbesök är 1 timme per vecka, men vi kan också komma överens om alternativa upplägg. Behandlingens längd beror på vad det är du önskar hjälp med, och kan därför variera från ett par besök till upp emot ett år eller längre. 

Jag arbetar med metoder som har stöd i forskning. I huvudsak arbetar jag med en korttids-behandling som vilar på psykodynamisk grund; Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy "ISTDP". Metoden kan användas vid behandling av exempelvis depression och ångest, och för att arbeta med utmaningar så som osjälvständighet, svag självkänsla, stark självkritik och utmaningar i relationer. Läs mer om metoden här: https://istdpsweden.se/istdp/

Jag erbjuder även korttidsterapi i form av Dynamisk Interpersonell psykoterapi, som bland annat fokuserar på svårigheter i relationer  (16 sessioner x 1 timme), samt stödsamtal vid exempelvis förlust, sjukdom hos anhöriga och sorg. Jag har erfarenhet av att arbeta med behandling vid riskbruk och beroende (alkohol), och med utmaningar relaterade till neuropsykiatriska diagnoser (ADHD och Autism).

För din säkerhets skull

Som psykolog är jag underställd tystnadsplikt, krav på journalföring och Psykologförbundets yrkesetiska regler. Företaget uppbär en patient- och ansvarsförsäkring.