Björndal Psykologi AB

Psykoterapi 

Vi förbättrar ditt mående

Har du hamnat på en plats i livet där du inte önskar vara, eller fastnat i ett mönster som du inte lyckas ta dig ur på egen hand? Behöver du hjälp att förstå vad du besväras av, att hitta samband mellan dina känslor, tankar och tidigare erfarenheter?

Jag heter Jenny Björndal och är legitimerad psykolog och certifierad ISTDP-terapeut. Jag tar emot vuxna för psykologisk behandling / terapi vid en privat psykologmottagning på Södermalm, och genom videobesök. Behandling erbjuds på svenska och engelska. 

Vad kan vi arbeta med?

Områden som kan vara aktuella att arbeta med är exempelvis ångest, nedstämdhet, svag självkänsla, sorg, stress och utmaningar i relationer. Det kan också handla om att du vill bryta mönster som hållit dig fast, eller att skapa en förståelse för hur händelser i livet har påverkat dig. 

Hur går det till?

Vi inleder med ett eller några besök där vi ringar in det som du besväras av och formulerar ett fokus för vårt fortsatta arbete. Det är viktigt att du känner dig trygg med mig som behandlare och med den metod vi använder.

Besökens längd och frekvens kommer vi överens om utifrån dina behov och önskemål. Det inledande besöket tar 2 timmar och ett vanligt upplägg för återbesök är 1 timme per vecka, men vi kan också komma överens om alternativa upplägg. Behandlingens längd beror på vad det är du önskar hjälp med, och kan därför variera från ett par besök till upp emot ett år eller längre. 

Mina patienter erbjuds möjligheten att själva boka återbesök när det passar den egna kalendern - men det finns så klart också möjlighet att komma överens om en regelbunden ”egen” tid. 

Metod?

Jag arbetar med metoder som har stöd i forskning. I huvudsak arbetar jag med Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy "ISTDP". Metoden anpassas för varje patient, och kan användas vid behandling av exempelvis depression och ångest, svag självkänsla, svårigheter att hantera känslor, överdriven självkritik och utmaningar i relationer. Läs mer om metoden här: https://istdpsweden.se/istdp/

Jag erbjuder även korttidsterapi i form av Dynamisk Interpersonell psykoterapi, som bland annat fokuserar på svårigheter i relationer  (16 sessioner x 1 timme), samt stödsamtal vid exempelvis förlust, sjukdom hos anhöriga och sorg.

Jag har erfarenhet av att arbeta med behandling vid riskbruk och beroende (alkohol), och med behandling av patienter med ADHD / Autism. 

För din säkerhets skull

Som psykolog är jag underställd tystnadsplikt, krav på journalföring och Psykologförbundets yrkesetiska regler. Företaget uppbär en patient- och ansvarsförsäkring.